Another long weekend vacation

Panahon ng semana santa at nakakasa na ang apat na araw ng pagninilaynilay at pagtitika. Oo nga pala bale lima. Ang aga naman kasi ng pagkuha mo ng leave kaya bakasyong engrande ka. Teka, sasama ka ba ulit talaga? Iba kase ang nakikinita ko sa bakasyong ito. Kung anong tingkad nung una, sa tanaw ko e mas makulay pa. Sa dami ng mangyayari e hindi ko na pipilitin pang ipagkakasya. Ang sisiguraduhin ko lang e magsusulit mo ng lubos ang muli mong pagsama.

Babalik na tayo ng Lunes ha, wala ng emergency leave.

Advertisements