Welcome 2012

Salamat po sa 2011 na makulay na taon. Salamat sa masaganang biyaya na aming tinamasa. Salamat sa paglayo Mo sa amin sa anumang malubhang karamdaman. Salamat sa mga magagandang pangyayari sa aming pamilya. Salamat po at nabigyan pa kami ng panibagong pagkakataon para magkasama-sama. At higit sa lahat, salamat po at heto pa kami humihinga at nagpapasalamat sa Iyo. Maraming maraming salamat po!

Welcome 2012

Advertisements