Welcome 2012

Salamat po sa 2011 na makulay na taon. Salamat sa masaganang biyaya na aming tinamasa. Salamat sa paglayo Mo sa amin sa anumang malubhang karamdaman. Salamat sa mga magagandang pangyayari sa aming pamilya. Salamat po at nabigyan pa kami ng panibagong pagkakataon para magkasama-sama. At higit sa lahat, salamat po at heto pa kami humihinga at nagpapasalamat sa Iyo. Maraming maraming salamat po!

Welcome 2012

Advertisements

2 thoughts on “Welcome 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s