Another long weekend vacation

Panahon ng semana santa at nakakasa na ang apat na araw ng pagninilaynilay at pagtitika. Oo nga pala bale lima. Ang aga naman kasi ng pagkuha mo ng leave kaya bakasyong engrande ka. Teka, sasama ka ba ulit talaga? Iba kase ang nakikinita ko sa bakasyong ito. Kung anong tingkad nung una, sa tanaw ko e mas makulay pa. Sa dami ng mangyayari e hindi ko na pipilitin pang ipagkakasya. Ang sisiguraduhin ko lang e magsusulit mo ng lubos ang muli mong pagsama.

Babalik na tayo ng Lunes ha, wala ng emergency leave.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s